facebook pixel

ชุบรมดำ ชุบแข็ง ชุบซิงค์ ชุบนิเกิล ชุบฟอสเฟต ชุบปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ดับเบิ้ลยู พี เอ็น โฟร์ไนน์

08-1555-8610, 08-1641-3500, 06-4528-3354
wpn9999@gmail.com

แคตตาล็อกออนไลน์

  • บริการชุบฟอสเฟต (Manganese & Zinc)

    บริการชุบฟอสเฟต ชุบแมงกานีสฟอสเฟต ชุบซิ้งค์ฟอสเฟต (Parkerizing): การชุบฟอสเฟต สามารถเพิ่มคุณสมบัติการยึดเกาะให้กับผิวชิ้นงาน การชุบฟอสเฟต ยังสามารถป้องกันการเกิดสนิมบนผิวเหล็ก และนอกจากนี้ผิวของโลหะที่ ชุบฟอสเฟต ยังสามารถเพิ่มคุณสมบัติป้องกันการเสียดสีให้กับชิ้นงาน การชุบฟอสเฟต จึงเหมาะกับชิ้นส่วนที่มีการเสียดสีกันอยูตลอดเวลาอีกด้วย ในทางสากล การชุบฟอสเฟต เป็นที่นิยมในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอาวุธปืน และ ชิ้นส่วนครื่องจักรต่างๆ ข้อจำกัดของ การชุบฟอสเฟต คือสามารถชุบฟอสเฟตได้เฉพาะบนผิวชิ้นงานที่วัสดุเป็นเหล็กเท่านั้น ส่วนวัสดุโลหะชนิดอื่นรวมถึงแสตนเลส นั้นไม่สามารถทำ การชุบฟอสเฟต เพื่อเพิ่มคุณสมบัติเด่นของ การชุบฟอสเฟต ให้กับชิ้นงานนั้นๆได้ 

    หมวดหมู่ : ชุบแข็งโลหะ

    ดูรายละเอียด

ตราสินค้า